เลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

0
1063

การเลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์

       ผู้ที่ใช้งานรถยนต์คงทราบกันดีว่ารถยนต์ แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อก็จะมีขนาดเครื่องยนต์แตกต่างกันไป รถยนต์แต่ละประเภทในตลาดก็มีความต้องการใช้กระแสไฟไม่เท่ากัน บางคันใช้ไฟน้อย บางคันใช้ไฟมากหน่อย ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องยนต์ และส่วนที่ผู้ใช้รถเป็นผู้กำหนดว่าควรใช้ไฟเท่าไร นั่นก็คือ อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้าไปนั่นเอง

       การเลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์เสริมหรือเพิ่มเครื่องเสียงเข้าไป หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุเท่าเดิม หรือเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยได้ ถ้าหากขนาดเดิมไม่มี แต่ไม่ควรลดขนาดลง เพราะอาจทำให้ไฟไปเลี้ยงระบบไม่พอตอนสตาร์ท ทำให้มอเตอร์สตาร์ทไม่มีแรงพอที่จะหมุนเครื่องยนต์จึงทำให้สตาร์ทไม่ติด

       โดยทั่วไปหากเลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์ตามคู่มือรถบอกเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่อาจเพิ่มเข้าไปได้เล็กน้อย เช่น คู่มือระบุว่ารถรุ่นนี้ควรจะใช้แบตเตอรี่แบบ 45 แอมป์ สามารถเพิ่มเป็น 55 แอมป์ได้เลย โดยไม่มีผลต่ออุปกรณ์ส่วนควบอื่นภายในรถ

       แต่สำหรับวิธีการเลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์ที่เหมาะสม หากเป็นรถที่เพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เพิ่มเครื่องเสียงแบบจัดชุดพร้อมลำโพง ก็ควรเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่ไว้รองรับสำหรับการเปิดเครื่องเสียงฟังอย่างเดียวในขณะที่ไม่สตาร์ทเครื่องด้วย เนื่องจากหากไม่ได้เพิ่มความจุแบตเตอรี่ แล้วเผลอเปิดเครื่องเสียงฟังในขณะดับเครื่อง เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องอาจทำให้มีปริมาณไฟสำรองไม่เพียงพอ

       ส่วนในกรณีที่เปลี่ยนชุดเครื่องเสียงมา พร้อมลำโพงที่มีเสียงเบสหนักๆ แล้วเกิดปัญหาเบสไม่ออกลำโพงขณะรถวิ่ง ไม่ได้เกิดจากการที่เลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์ไม่เหมาะสม แต่ส่วนมากเกิดจากระบบปั่นไฟในรถไม่พอกับปริมาณที่ต้องการใช้ ควรแก้โดยการเปลี่ยนไดชาร์จเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากในขณะรถวิ่งจะไม่ได้ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ แต่จะดึงมาจากการปั่นไฟของไดชาร์จ ยกเว้นกรณีที่ไดชาร์จเสียจึงจะดึงไฟมาจากแบตเตอรี่

       เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตรถยนต์ ควรเลือกเลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์ที่มีขนาดความจุเหมาะสมกับวิธีการใช้งาน เช่น สำหรับคนที่ชอบฟังเครื่องเสียงในรถขณะจอดก็ไม่ควรเลือกแบตเตอรี่ความจุน้อย เพราะอาจทำให้ไฟหมดเร็ว ตรงกันข้ามสำหรับคนที่ฟังเครื่องเสียงเมื่อสตาร์ทรถไปแล้วเท่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบตเตอรี่ที่ความจุมากเกินความจำเป็น เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

       หากเลือกแบตเตอรี่ตามรุ่นรถยนต์ที่ต้องเมขนาดความจุ ก็สามารถเพิ่มขนาดได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฐานวางของรถยนต์รุ่นนั้นรองรับโดยไม่ต้องแปลง เพราะจะได้ไม่ต้องเจาะตัวถังรถเพิ่มด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here