ความรู้ทั่วไป

การเตรียมตัวรถยนต์ในหน้าฝน

หน้าฝนเป็นหน้าที่รถยนต์มักจะมีปัญหา ไม่ว่าจะด้วยปัญหาของรถยนต์เอง หรือผู้ใช้รถยนต์ . . . มาดูอุปกรณ์ที่ควรเตรียมเอาไว้สำหรับหน้าฝนกันดีกว่า